Dom

Twórcy infrastruktury

budownictwo inżynieryjneKonstrukcje są tworzone przez człowieka od zarania dziejów. Od pierwszego szałasu z nazbieranych naprędce gałęzi chroniącego przed deszczem, od pierwszej kłody przerzuconej przez rzeczkę, żeby można było zapolować albo nazbierać jagód na drugim jej brzegu. Bez nich nie mielibyśmy gdzie mieszkać, po czym jeździć, mieć gdzie pracować i gdzie się po tej pracy rozerwać.

Z kolei budownictwo inżynieryjne zajmuje się wszelkimi przeprawami przez rzeki, połączeniami wysp, budową elektrowni wodnych, dróg, autostrad oraz pokrewnymi, równie skomplikowanymi wyzwaniami. W tych wypadkach nie są to już małe rodzinne firmy, chociaż w ramach kooperacji mogą współpracować z głównym wykonawcą, jako podwykonawcy. Jednak cała odpowiedzialność przy wykonywaniu choćby najmniejszych zleceń, jak na przykład przepusty wodne, spada oczywiście na barki zawsze wykonawcy głównego. Dlatego tak ważne są uczciwie przeprowadzane przetargi na budowę tej czy innej drogi, mostu, zapory na rzece, wykluczające powierzenie inwestycji firmom sztucznie zaniżającym koszty na początku prac, gdyż później zawsze pojawiają się koszty dodatkowe. Chyba że firma wybitnie oszukuje podczas prac, dla przykładu, pod fundamentowanie nie wykonując należycie głębokiego wykopu.

Najlepsze w związku z tym są firmy krajowe, istniejące wystarczająco długo na rodzimym rynku, by zdobyć konieczne doświadczenie. Zarządzający takim przedsiębiorstwem wiedzą najlepiej, gdzie wydobywa się najlepszy żwir, która cementownia dostarcza najlepszy cement, a huta nie opóźnia dostaw doskonałej stali. Zna także odpowiednich podwykonawców.

Dodaj komentarz