Leczenie biologiczne komórkami macierzystymi

We współczesnym świecie niestety rośnie zachorowalność na różnego rodzaju choroby. W wielu przypadkach choroby takie mają podłoże genetyczne lub też wynikają z mniejszej odporności danego organizmu. Nadużywanie różnego rodzaju leków, zwłaszcza antybiotyków, powoduje też spadek skuteczności konwencjonalnych terapii i sięganie po nowego rodzaju rozwiązania w dziedzinie lecznictwa.

Jednym z tego typu działań jest zastosowanie komórek macierzystych. Są one niezwykle skuteczne w leczeniu groźnych chorób, zwłaszcza na tle onkologicznym. Komórki macierzyste są pierwotnymi komórkami ludzkiego organizmu, z których rozwijają się poszczególne nasze narządy: skóra, mięśnie, komórki krwi, organy, itp. Dzięki ich właściwościom mają one szczególne zastosowanie, gdyż mogą zastąpić nieprawidłowo funkcjonujące, np. w postaci raka, zainfekowane komórki ludzkiego ciała. Komórki macierzyste w chwili obecnej pozyskuje się głównie z krwi pępowinowej i ze szpiku kostnego. Niewątpliwie ze względu na swoją większą plastyczność komórki macierzyste z krwi pępowinowej mają bardziej szerokie zastosowanie. Co więcej ich pozyskanie jest o wiele mniej bolesne niż w przypadku komórek pozyskiwanych ze szpiku kostnego.
Komórki te maja zastosowanie w różnego rodzaju leczeniu chorób nowotworowych i chorób krwi, np. białaczki.

Podsumowując należy podkreślić wielką rolę komórek macierzystych w leczeniu poważnych chorób, zwłaszcza nowotworowych. Odpowiednio pozyskane i zastosowane komórki macierzyste niewątpliwie pozwalają na szybsze i skuteczniejsze wyleczenie z tego rodzaju schorzeń.

Zobacz też: Komórki macierzyste

Dodaj komentarz